PN-EN 15882-3:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych

Zakres

Celem niniejszej normy europejskiej jest podanie zasad i wytycznych do opracowania dokumentów dotyczących rozszerzonego zastosowania dla systemów uszczelnień przejść instalacyjnych badanych zgodnie z EN 1366-3. Obszar rozszerzonego zastosowania jest dodatkowym do obszaru bezpośredniego zastosowania podanego w EN 1366-3 i może być zastosowany do lub oparty na wynikach pojedynczego badania lub na wynikach wielu badań, które zapewnią odpowiednie informacje do sformułowania rozszerzonego zastosowania. Należy zwrócić uwagę, ze niniejsza norma europejska podaje ogólne wytyczne dotyczące prawdopodobnych efektów wprowadzanej zmiany. Nie podaje ona wytycznych dotyczących wielkości efektu ani jak ta wielkość została oszacowana. Rury kompozytowe składające się zarówno z metalowych jak i plastikowych elementów składowych nie są objęte niniejszą normą europejską

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15882-3:2009 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych
Data publikacji 22-04-2009
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15882-3:2009 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
ICS 13.220.50