PN-EN 15882-1+A1:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska identyfikuje parametry, które mają wpływ na odporność ogniową przewodów wentylacyjnych. Określa również czynniki, które przy ocenie odporności ogniowej powinny być wzięte pod uwagę przy decydowaniu czy lub w jakim stopniu dany parametr może przyczynić się, albo pozytywnie albo negatywnie, do rozszerzenia zastosowania niepoddanych badaniom rozwiązań konstrukcyjnych.
Niniejsza Norma Europejska, w stosownych przypadkach, podaje wytyczne dotyczące dodatkowych badań koniecznych do przeprowadzenia w celu rozszerzenia zakresu zastosowania.
Powyższa Norma Europejska podaje zasady stanowiące podstawy dla sposobu dojścia do wniosków końcowych dotyczących wpływu określonych parametrów/szczegółów konstrukcyjnych w odniesieniu do stosownych kryteriów (E, I, S).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wyłącznie przewodów poddanych badaniu zgodnie z EN 1366-1. Odcinki przewodów innych niż stosowane w ognioodpornych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) nie są objęte zakresem niniejszej normy. Norma nie obejmuje przewodów wentylacyjnych stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzenia dymu, które są poddawane badaniom zgodnie z EN 1366-8 lub EN 1366-9.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15882-1+A1:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne
Data publikacji 21-12-2017
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15882-1:2011+A1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15882-1:2012 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.140.30