PN-EN 15820:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Określanie wodoszczelności

Zakres

Podano procedurę do określania wodoszczelności (tj. odporności na ciśnienie hydrostatyczne) grubowarstwowych powłok asfaltowych modyfikowanych polimerami. Niniejszy dokument został przygotowany do stosowania dla konstrukcji znajdujących się poniżej gruntu, ale może mieć również inne zastosowanie, np. tam gdzie właściwa jest izolacja wodochronna, tj. na balkonach lub w pomieszczeniach wilgotnych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15820:2011 - wersja angielska
Tytuł Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Określanie wodoszczelności
Data publikacji 21-07-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 15820:2011 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
ICS 91.100.50