PN-EN 15776:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części zbiorników ciśnieniowych wykonanych z żeliwa o wydłużeniu po zerwaniu równym lub mniejszym niż 15 %

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, materiału, wytwarzania i badania zbiorników ciśnieniowych wykonanych z żeliwa i części zbiorników ciśnieniowych wykonanych z materiałów, dla których szczegóły określono według następujących norm dotyczących materiałów określonych gatunków, które spełniają kryterium wydłużenia po zerwaniu mniejszego niż lub równego 15 %:
— EN 1561:2011, Founding — Grey cast irons;
— EN 1563:2018, Founding — Spheroidal graphite cast irons;
— EN 13835:2012, Founding — Austenitic cast irons.
Stosowanie niniejszej normy zostało ograniczone do urządzeń ciśnieniowych i części ciśnieniowych zawierających płyn z grupy 2 (płyn nieszkodliwy) zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym urządzeń ciśnieniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15776:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części zbiorników ciśnieniowych wykonanych z żeliwa o wydłużeniu po zerwaniu równym lub mniejszym niż 15 %
Data publikacji 16-12-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 15776:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15776+A1:2016-02 - wersja angielska
ICS 23.020.30