PN-EN 15254-6:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 6: Ściany osłonowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne i, tam gdzie to właściwe, określono procedury dla zmian pewnych parametrów i czynników związanych z projektem ścian osłonowych objętych normą EN 13830, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-3 i sklasyfikowane według EN 13501-2 (ściany osłonowe typu B zgodnie z 3.2), elementów składowych ścian osłonowych typu A i typu B zgodnie z 3.1 i 3.2, np. paneli nadprożowo-podokiennych, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-4 i sklasyfikowane według EN 13501-2

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-6:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 6: Ściany osłonowe
Data publikacji 17-03-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-6:2014 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.10