PN-EN 15254-3:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 3: Lekkie ściany działowe

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne oraz, tam gdzie to właściwe, określono procedury dotyczące zmian niektórych parametrów i czynników związanych z projektem lekkich ścian działowych, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-1, i sklasyfikowane według EN 13501-2.
Niniejszy dokument stosuje się tylko do nienośnych lekkich ścian działowych o pojedynczym szkielecie stalowym z okładzinami po obydwu stronach konstrukcji stalowej. Lekka ściana działowa może być izolowana izolacją z wełny mineralnej wewnątrz pustki ściany lub nieizolowana.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do żadnych innych typów nienośnych lekkich ścian działowych branych pod uwagę w EN 1364-1

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-3:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 3: Lekkie ściany działowe
Data publikacji 10-12-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-3:2019 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.10