PN-EN 15219+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- Urządzenia do usuwania azotanów -- Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz badania

Zakres

Podano wymagania dotyczące budowy oraz sposobu użytkowania, a także metody badania automatycznych, regenerowanych przy użyciu soli, urządzeń do usuwania azotanów metodą wymiany jonowej, przeznaczonych do montowania na stałe w instalacjach wodociągowych w budynkach, zasilanych z sieci wodociągowej

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15219+A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- Urządzenia do usuwania azotanów -- Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz badania
Data publikacji 11-02-2008
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 15219:2006+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15219:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.60