PN-EN 15188:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15188:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oznaczanie warunków prowadzących do samozapalenia pyłu w masie

Zakres

Podano procedury analizy i oceny, związane z oznaczaniem temperatur samozapalenia (SIT) palnych pyłów lub materiałów w postaci granulowanej, jako funkcję objętości podczas eksperymentów cieplnego składowania w piecach suszarniczych w stałej temperaturze. Niniejsza metoda badania nie powinna być stosowana do pyłów uznanych za materiały wybuchowe, które nie wymagają do spalania tlenu atmosferycznego ani do materiałów piroforycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15188:2007 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie warunków prowadzących do samozapalenia pyłu w masie
Data publikacji 08-10-2007
Data wycofania 18-02-2009
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 15188:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 15188:2009 - wersja polska