PN-EN 15154-5:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Prysznice ratunkowe -- Część 5: Prysznice do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria

Zakres

Niniejszy dokument jest specyfikacją wyrobu, określającą właściwości użytkowe dotyczące prysznicy ratunkowych do ciała z głowicą górną instalowanych na stanowiskach przemysłowych i logistycznych (również w połączeniu zintegrowanych z myjkami do oczu i uchwytami ręcznymi),

a) które są trwale połączone z instalacją wodociągową; lub
b) które są wyposażone w zbiornik magazynowy i opcjonalnie połączone ze stałą lub tymczasową instalacją wodociągową.

Prysznice ratunkowe do ciała z użyciem płynu innego niż woda nie są uwzględnione w tym dokumencie.

Niniejszy dokument określa również wymagania dotyczące instalacji, regulacji i znakowania pryszniców, a także instrukcji obsługi i konserwacji wydawanych przez producenta.

UWAGA 1 Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej przeznaczone do pomieszczeń laboratoryjnych są objęte zakresem EN 15154-1.
UWAGA 2 Prysznice do ciała z wieloma dyszami dla miejsc innych niż laboratoria są objęte zakresem EN 15154-6 1.
UWAGA 3 Należy zwrócić uwagę na przepisy krajowe, które mogą obowiązywać w odniesieniu do instalacji i użytkowania pryszniców ratunkowych.
---------------------
1 W przygotowaniu. Etap w momencie publikacji: prEN 15154-6.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15154-5:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Prysznice ratunkowe -- Część 5: Prysznice do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 15154-5:2019 [IDT]
ICS 71.040.10