PN-EN 15061:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm.
Niniejszy dokument dotyczy:
Linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm metalowych od
— punktu przejmowania zwoju przez sekcję wejściową (urządzenia końcowe, patrz 3.2), przez
— proces (urządzenia przetwarzające i końcowe, patrz 3.3 i 3.2) do
— punktu przejmowania zwoju przez sekcję wyjściową lub interfejs do innych linii (urządzenia końcowe), patrz Rysunek 1.
Urządzenia końcowe dla:
Sekcji wejściowej
Sekcji wyjściowej
Urządzenia przetwarzające i końcowe dla:
Linii do obróbki chemicznej i/lub elektrochemicznej (np. wytrawianie, czyszczenie)
Linii do pokrywania zanurzeniowego na gorąco
Linii do galwanizacji
Linii do powlekania (np. powlekanie rolkowe)
Linii do wyżarzania
UWAGA 1 Wyżej wymienione procesy mogą również zachodzić w połączeniu.
Jeśli wyżej wymienione procesy będą połączone z procesami które nie są objęte tą normą, ta norma może być użyta jako wytyczna.
UWAGA 2 Urządzenia do procesów termicznych zintegrowane z liniami do obróbki taśm objęte są EN 746. W przypadku suszarek i pieców, w których uwalniane są substancje łatwopalne, obowiązuje EN 1593.
Niniejsza norma nie obejmuje:
— urządzeń do procesów termicznych np. zgodnych z EN 746;
— suszarek i pieców zgodnych z EN 1539;
— systemu transportu zwoju przed punktem przejęcia przez sekcję wejściową i po punkcie przejęcia zwoju przez sekcję wyjściową np. przenośniki hakowe, suwnice, wózki widłowe i kolejowe oraz inne pojazdy;
— instalacji do regeneracji kwasu;
— instalacji do regeneracji które nie są integralną częścią linii do obróbki taśm;
— wyposażenia do przechowywania zwojów;
— walcarek (tj. przepustów wykańczających i stanowisk redukcyjnych) zgodnie z EN 15094;
— wyposażenia walcarek;
— oddzielonych linii technologicznych (np. układ sprężonego powietrza, uzdatnianie wody, uzdatnianie smaru walcowniczego);
— oddzielnego systemu oczyszczania powietrza wylotowego;
— systemów gaśniczych.
UWAGA 3 Ochrona osób w przypadku używania duszących gazów stosowanych w systemie gaśniczym jest objęta niniejszą normą, patrz Załącznik C.
Niniejszy dokument zajmuje się przewidywalnymi, znaczącymi zagrożeniami, niebezpiecznymi sytuacjami i zdarzeniami związanymi z liniami maszyn i urządzeń do obróbki taśm, gdy są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta. Ustala wymagania, które musi spełnić producent, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia podczas transportu, rozruchu, użytkowania, wycofania z eksploatacji, okresów konserwacji, a także w przypadku przewidywalnych awarii lub awarii które mogą wystąpić w sprzęcie.
W przypadku modernizacji niniejszy dokument (standard typu C) może być zastosowany do części podlegającej modernizacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15061:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm
Data publikacji 26-08-2022
Liczba stron 111
Grupa cenowa XA
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 15061:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15061+A1:2010 - wersja polska
ICS 77.180