PN-EN 15036-2:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kotły grzewcze -- Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła -- Część 2: Emisja hałasu spalin na wylocie z wytwornic ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wytwornic ciepła zgodnych z prEN 15036-1 podłączonych do kominów/kanałów połączonych z powietrzem zewnętrznym kanałem wylotowym, oprócz urządzeń zespolonych z palnikami atmosferycznymi typu B11 i B11 BS. Zgodnie z niniejsza normą może także być mierzony hałas z kominów/kanałów emitowany przez wytwornice ciepła działające niezależne od powietrza wewnętrznego. Kotły wyposażone w kombinowany wlot powietrza i wylot spalin z ukształtowaną końcówką, gdzie kanały usytuowane są w ścianie zewnętrznej, mogą być mierzone zgodnie z Załącznikiem D w zależności od wyboru producenta. Opisano obiektywne procedury określające poziom głośności LW szerokopasmowego, wąskopasmowego lub tonicznego stałego dźwięku emitowanego na wylocie z wytwornicy ciepła. Minimalna średnica pomiarowa kanału wynosi 0,06 metra, a najwyższa dopuszczalna średnia prędkość przepływu przy głowicy mikrofonu wynosi 5 metrów/sekundę

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15036-2:2006 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze -- Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła -- Część 2: Emisja hałasu spalin na wylocie z wytwornic ciepła
Data publikacji 02-11-2006
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15036-2:2006 [IDT]
ICS 17.140.20, 91.140.10