PN-EN 15001-2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15001-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy dostawy gazu -- Układ rurowy instalacji gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara dla przemysłu, handlu i niedomowych instalacji gazu -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i utrzymania

Zakres

Podano definicje dotyczące ciśnienia, instalacji gazowej, armatury odcinającej, elementów, prób, uruchomienia, użytkowania i utrzymania, redukcji ciśnienia i pomiarów. Określono wymagania odnośnie zawartości księgi instalacji gazowej, kontroli ochrony przed korozją, uruchamiania, użytkowania, właściwości gazu paliwowego, zabezpieczania budynków przed migracją gazu, utrzymania ruchu, układu rurowego w pracy, opracowywania harmonogramów kontroli

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15001-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy dostawy gazu -- Układ rurowy instalacji gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara dla przemysłu, handlu i niedomowych instalacji gazu -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i utrzymania
Data publikacji 21-01-2009
Data wycofania 04-11-2011
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 15001-2:2008 [IDT]
ICS 23.040.01, 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 15001-2:2011 - wersja polska