PN-EN 15001-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Systemy dostawy gazu -- Układ rurowy instalacji gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara dla przemysłu, handlu i nieprzemysłowych instalacji gazowych -- Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, konstrukcji, inspekcji i badania

Zakres

Podano definicje dotyczące ciśnienia, instalacji gazowej, metod łączenia, elementów, prób, procesów łączenia metali, redukcji ciśnienia i systemu pomiarowego. Określono wymagania dotyczące materiałów ze stali węglowej, stali stopowej, miedzi, polietylenu, materiałów rur i urządzeń pomocniczych, rozplanowania układu rurowego, wymiarowania, ciśnienia i grubości ścianek, prędkości gazu, projektowania systemu sprawdzania ciśnienia, budowy układu rurowego, specyfikacji połączeń, ochrony układów w gruncie. Określono procedury prób wytrzymałości i szczelności, systemy mieszania gazu, sposoby spawania kształtek na rurociągach pod ciśnieniem oraz podano zależności pomiędzy wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 97/23/WE i niniejszą normą

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15001-1:2009/Ap1:2013-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15001-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy dostawy gazu -- Układ rurowy instalacji gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara dla przemysłu, handlu i nieprzemysłowych instalacji gazowych -- Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, konstrukcji, inspekcji i badania
Data publikacji 09-12-2009
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 15001-1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 23.040.01, 91.140.01
Elementy dodatkowe PN-EN 15001-1:2009/Ap1:2013-03E