PN-EN 14972-6:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 6: Protokół badania podłóg i sufitów podwieszanych dla zestawów automatycznych dysz

Zakres

Niniejszy dokument określa ocenę skuteczności gaśniczej zestawów instalacji mgły wodnej dla podwieszanych sufitów i podwieszanych podłóg o wysokości od 300 mm do 800 mm.
Niniejszy protokół badania ogniowego ma zastosowanie do systemów automatycznych dysz wiszących lub stojących, które mają być stosowane w nieograniczonej ilości. Niniejszy dokument ma zastosowanie dla sufitów poziomych, pełnych, płaskich. Nie jest możliwe wykorzystanie tych badań do innych zastosowań niż te określone w niniejszym protokole badań ogniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14972-6:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 6: Protokół badania podłóg i sufitów podwieszanych dla zestawów automatycznych dysz
Data publikacji 19-10-2023
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14972-6:2023 [IDT]
ICS 13.220.20