PN-EN 14908-7:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 7: Transmisja danych za pośrednictwem protokołów internetowych

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarta jest specyfikacja protokołu transmisji danych dla sieciowych systemów sterowania. Protokół obsługuje równoprawną wymianę danych „każdy z każdym” dla sterowania połączonego siecią z zastosowaniem usług webowych. W dokumencie opisane są usługi warstwy 2 i warstwy 3 (protokołu).
W specyfikacji warstwy 2 (warstwa łącza danych) opisano także interfejs podwarstwy MAC z warstwą fizyczną. Warstwa fizyczna umożliwia wybór medium transmisji. Warstwa 3 (warstwa sieci), tak jak opisano w EN-14908-1, jest zintegrowana z komunikacją UDP/IP z zastosowaniem protokołów IPv4 oraz IPv6.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14908-7:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 7: Transmisja danych za pośrednictwem protokołów internetowych
Data publikacji 06-05-2020
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-7:2019 [IDT]
ICS 91.140.01, 97.120, 35.240.67