PN-EN 14901:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14901:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego -- Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu) -- Wymagania i metody badań

Zakres

Określono wymagania i metody badań odnoszące się nakładanych fabrycznie powłok epoksydowych w celu zabezpieczenia przed korozją rur, kształtek i wyposażenia, służących do budowy rurociągów transportujących wodę (np. wodę do picia) lub ścieki lub gaz i odpowiednich do warunków zewnętrznych środowisk: gleby, wody i atmosfery dla różnych obciążeń korozyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14901:2006 - wersja angielska
Tytuł Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego -- Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu) -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 31-07-2006
Data wycofania 28-11-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14901:2006 [IDT]
ICS 25.220.60, 23.040.10, 23.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 14901:2014-11 - wersja angielska