PN-EN 1474-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1474-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Instalacje i urządzenia dla skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie i próby systemów transportu morskiego -- Część 1: Projektowanie i próby ramion przeładunkowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące projektowania, minimalnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedury badań i kontroli ramion przeładunkowych stosowanych do skroplonego gazu ziemnego (LNG) używanych w konwencjonalnych terminalach lądowych. Podano także minimalne wymagania dotyczące przesyłania LNG pomiędzy statkiem a nadbrzeżem. Podano 96 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1474-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Instalacje i urządzenia dla skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie i próby systemów transportu morskiego -- Część 1: Projektowanie i próby ramion przeładunkowych
Data publikacji 16-02-2009
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1474-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1474:2007 - wersja polska
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1474-1:2010 - wersja polska