PN-EN 14730-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 1: Dopuszczenie procesów spawania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono badania laboratoryjne i wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowana procedury spawania termitowego szyn z wykonywaniem spoin w warunkach warsztatowych. Norma dotyczy łączenia nowych szyn Vignole’a o takim samym profilu i z takiego samego gatunku stali, opisanych w EN 13674-1. Zgodność z wymaganiami niniejszej normy nie zapewnia przydatności procesu spawania do specjalnych warunków toru i ruchu. Norma nie dotyczy złączy spawanych między szynami o różnych przekrojach, różnym stopniu zużycia i różnych gatunków. Jako uzupełnienie zasadniczych wymagań normy zawarto w niej również wymóg dokumentowania pozycji wyszczególnionych w Rozdziale 4. W celu uzyskania zgodności z niniejszą normą ważne jest spełnienie zarówno wymagań zasadniczych, jak i dotyczących pozycji do udokumentowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14730-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 1: Dopuszczenie procesów spawania
Data publikacji 01-06-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14730-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14730-1+A1:2010 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 45.080