PN-EN 14710-1+A2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14710-1+A2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze wirowe bez urządzenia zasysającego -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące pomp wirowych bez urządzeń zasysających dla straży pożarnej skonstruowanych jako: pompy pływające, pompy zanurzeniowe, pompy o zwiększonym ciśnieniu. Określono klasyfikację i wymagania ogólne dla pożarniczych pomp wirowych bez urządzeń zasysających, o wydajności nominalnej do 6000 l/min. Podano istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i przypadki podczas przekazania do eksploatacji, działania i konserwacji pożarniczych pomp wirowych bez urządzeń zasysających stosowanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidywanych przez producenta. Ustalono 32 terminy i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14710-1+A2:2009 - wersja angielska
Tytuł Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze wirowe bez urządzenia zasysającego -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 29-04-2009
Data wycofania 12-02-2010
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14710-1:2005+A2:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14710-1+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 23.080
Zastąpiona przez PN-EN 14710-1+A2:2010 - wersja polska