PN-EN 14637:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Okucia budowlane -- Sterowane elektrycznie systemy przytrzymywania otwarcia do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych -- Wymagania, metody badań, stosowanie i konserwacja

Zakres

W dokumencie określono wymagania, metody badań i kryteria właściwości, w stosunku do których może być oceniona kompatybilność i właściwości składników stosowanych w kombinacji w celu stworzenia sterowanego elektrycznie systemu przytrzymywania otwarcia. Określono również wymagania mające na celu zintegrowanie systemów przytrzymywania otwarcia, gdy są one podłączone do systemów wykrywania lub sygnalizacji pożaru albo do innych systemów. Podano wymagania dotyczące stosowania sterowanych elektrycznie systemów przytrzymywania otwarcia drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych w budynkach, w których wymagane jest, aby takie drzwi zamykały się samoczynnie. Uwzględniono projektowanie, instalowanie, rozruch, użytkowanie i konserwację systemów przytrzymywania otwarcia, mające na celu utrzymanie ich trwałości i/lub właściwości. Takie systemy lub ich składniki mogą być samodzielne, w indywidualnych obudowach. Sterowane elektrycznie systemy przytrzymywania otwarcia produkowane, instalowane i serwisowane zgodnie z niniejszą normą są zalecane do stosowania wszędzie, gdzie wymagane jest niezawodne przytrzymanie otwarcia i zwolnienie indywidualnych, samoczynnie zamykających się drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych w przypadku pożaru. W dokumencie nie uwzględniono projektowania, instalowania, rozruchu, użytkowania i konserwacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach, ale uwzględniono przyłączenie systemów przytrzymywania otwarcia spełniających niniejszą EN do systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru. Nie dotyczy również sterowanych elektrycznie systemów przytrzymywania otwarcia, które nie są podłączone do głównego zasilania energią i są zasilane tylko z baterii

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14637:2007 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Sterowane elektrycznie systemy przytrzymywania otwarcia do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych -- Wymagania, metody badań, stosowanie i konserwacja
Data publikacji 10-12-2007
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 14637:2007 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC
ICS 91.190, 91.060.50