PN-EN 14476+A2:2019-08 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub – w przypadku produktów gotowych do użycia, tj. produktów, które nie są rozcieńczane, gdy są stosowane – wodą. Produkty mogą być badane tylko w stężeniu 80 % (97 % w metodzie zmodyfikowanej dla przypadków szczególnych), ponieważ pewne rozcieńczenie jest zawsze powodowane przez dodanie organizmów testowych i substancji obciążającej. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów używanych w obszarze medycznym, w zakresie: higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie, dezynfekcji powierzchni przez przecieranie, spryskiwanie, zalewanie lub innymi sposobami oraz do dezynfekcji tekstyliów. Niniejszą Normę Europejską stosuje się w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych. Takie wskazania występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład: w szpitalach, w zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach dentystycznych; w przychodniach szkolnych, żłobkach i przedszkolach oraz domach opieki; oraz mogą występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjentów. UWAGA 1 Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania preparatów handlowych lub substancji czynnych w warunkach ich stosowania. UWAGA 2 Metoda ta odpowiada badaniu fazy 2, etapu 1. UWAGA 3 W EN 14885 szczegółowo przedstawiono powiązania różnych badań z innymi oraz z „zaleceniami stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14476+A2:2019-08 - wersja polska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)
Data publikacji 01-10-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 14476:2013+A2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14476+A1:2015-10 - wersja polska, PN-EN 14476+A1:2015-10 - wersja angielska
ICS 11.080.20