PN-EN 14437:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Określanie odporności na odrywanie dachówek ceramicznych i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia

Zakres

Podano metodę badania określającą odporność na odrywanie dla dachówek ceramicznych lub cementowych, zgodnych z odpowiednią normą wyrobu EN 490 lub EN 1304, ułożonych na dachu luzem lub zamocowanych mechanicznie do podłoża. Uwaga: metoda badawcza została opracowana dla dachówek ceramicznych lub cementowych ale może być stosowana do innych małych wyrobów układanych w sposób nieciągły, takich jak łupek, płytki włóknisto-cementowe i kamienne. Metoda badawcza jest przydatna do zamocowań mechanicznych takich jak ściągi, haki, śruby i gwoździe. W przypadku mocowania mechanicznego dachówek przynajmniej co trzecia dachówka powinna być mocowana. Metoda nie jest przydatna dla modelu mocowania dachówek z mniejszą niż co trzecia ilością zamocowań. Metoda badawcza nie jest przydatna dla dachówek koszowych i gąsiorów. Przykłady takich dachówek podano w załączniku H

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14437:2005 - wersja angielska
Tytuł Określanie odporności na odrywanie dachówek ceramicznych i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia
Data publikacji 15-03-2005
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 14437:2004 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
ICS 91.060.20, 91.100.25, 91.100.30