PN-EN 14396:2006 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych

Zakres

Określono kryteria użytkowe dotyczące stabilności i odporności mechanicznej drabin do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych, zapewniających ochronę przed upadkiem. Podano wymagania dotyczące drabin przeznaczonych do stosowania w ściekach, wodach opadowych, wodach powierzchniowych i, jeśli jest to zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach krajowych, w środowisku wody do picia

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14396:2006 - wersja polska
Tytuł Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych
Data publikacji 21-11-2006
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14396:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14396:2005 - wersja angielska
ICS 97.145