PN-EN 14382+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14382:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

Zakres

Określono budowę, działanie, badanie, wielkości, dokumentację i znakowanie zabezpieczających przeciążeniowych urządzeń odcinających dla ciśnień wejściowych do 100 bar i temperatur roboczych od minus 20 stopni C do plus 60 stopni C stosowanych do paliw gazowych pierwszej i drugiej rodziny wg EN 437. Podano definicje 61 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14382+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 11-12-2019
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 14382:2005+A1:2009 [IDT], EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 14382:2008 - wersja polska, PN-EN 13787:2009 - wersja polska
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 14382:2019-12 - wersja polska, PN-EN 14382:2019-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06E