PN-EN 14361:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14361:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Analiza chemiczna -- Pobieranie próbek z kąpieli metalowej

Zakres

Podano warunki oraz wytyczne pobierania próbek z wytopów w celu sprawdzenia, czy skład chemiczny wyrobu wytwarzanego z ciekłego metalu jest zgodny ze specyfikacją. W załączniku A podano przykład pobierania próbek z kąpieli metalowej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14361:2005 - wersja angielska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Analiza chemiczna -- Pobieranie próbek z kąpieli metalowej
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 08-11-2005
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 14361:2004 [IDT]
Zastępuje PN-H-04701-01:1979 - wersja polska
ICS 77.040.30, 77.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 14361:2005 - wersja polska