PN-EN 143004:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Termistory bezpośrednio ogrzewane o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (typu pałeczkowego) -- Ramowa norma szczegółowa

Zakres

Podano warunki i metody badań dające się zastosować do termistorów bezpośrednio ogrzewanych typu pałeczkowego o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji. Określono graniczne wartości dopuszczalne i charakterystyki, podano wymagania kontrolne dotyczące grup i podgrup A, B, C i D, a także informacje przydatne do sporządzania zamówień

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 143004:2002 - wersja angielska
Tytuł Termistory bezpośrednio ogrzewane o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (typu pałeczkowego) -- Ramowa norma szczegółowa
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 20-10-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 143004:1991 [IDT]
ICS 31.040.30