PN-EN 14277:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki -- Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych

Zakres

Określono metody laboratoryjnych badań aerodynamicznych i oceny dokładności pomiaru strumienia powietrza za pomocą stałych urządzeń do pomiaru strumienia powietrza, w tym nawiewników i wywiewników powietrza (ATD) i przewodowych stacji pomiarowych (IMS) oraz czułość tych urządzeń na zaburzenia przepływu powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14277:2006 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki -- Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych
Data publikacji 02-11-2006
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 14277:2006 [IDT]
ICS 91.140.30