PN-EN 1424:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Kulki szklane do mieszania

Zakres

Określono wymagania dotyczące badań laboratoryjnych właściwości kulek szklanych do mieszania, stosowanych do poziomego oznakowania dróg. Postawiono wymagania w stosunku do następujących właściwości: uziarnienia, współczynnika załamania światła, odporności chemicznej, jakości i obróbki powierzchniowej. Podano także sposób pobierania próbek do badań i oznakowania opakowań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1424:2001 - wersja polska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Kulki szklane do mieszania
Data publikacji 13-06-2001
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1424:1997 [IDT]
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1424:2001/A1:2005P