PN-EN 1423:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Materiały do posypywania -- Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny

Zakres

Niniejsza Norma określa wymagania dotyczące kulek szklanych, kruszyw przeciwpoślizgowych i ich mieszanin, które stosowane są jako posypki w produktach poziomego oznakowaniu dróg (tj. farby, masy plastyczne, materiały termoplastyczne). Kulki szklane i/lub kruszywa przeciwpoślizgowe lub ich mieszaniny stosowane podczas produkcji innych produktów oznakowania drogowego nie są objęte niniejszą Normą

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1423:2012/AC:2013-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1423:2012 - wersja angielska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Materiały do posypywania -- Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny
Data publikacji 28-03-2012
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1423:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1423:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 1423:2000 - wersja polska
ICS 93.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN 1423:2012/AC:2013-05E