PN-EN 1401-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1401-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

Określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów wykonanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o litych ściankach, stosowanych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza konstrukcjami budowli (znakowanych "U") oraz bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza i pod konstrukcjami budowli (znakowanych "UD")

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1401-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 22-04-2009
Data wycofania 30-12-2009
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1401-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1401-1:1999 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05
Zastąpiona przez PN-EN 1401-1:2009 - wersja polska