PN-EN 13872:2005 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- Oznaczanie zmiany wymiarów

Zakres

Określono metodę badania stosowaną w celu oceny skurczu i rozszerzania zapraw szpachlowych i wyrównujących poprzez pomiar zmiany wymiaru długości badanej próbki w określonych uprzednio warunkach i czasie przechowywania. Opisano aparaturę i materiał, znormalizowane warunki badania, procedurę badania, ocenę i wyrażanie wyników badań oraz protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13872:2005 - wersja polska
Tytuł Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- Oznaczanie zmiany wymiarów
Data publikacji 08-09-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 13872:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13872:2004 - wersja angielska
ICS 91.100.99