PN-EN 13857-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Część 1: Terminologia

Zakres

Podano 55 terminów i ich definicje dotyczące budowy, właściwości i badania materiałów wybuchowych. W załączniku krajowym podano alfabetyczne listy terminów angielskich, niemieckich i francuskich

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13857-1:2005 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Część 1: Terminologia
Data publikacji 27-04-2005
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 13857-1:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/28/EU
Zastępuje PN-EN 13857-1:2004 - wersja angielska
ICS 01.040.71, 71.100.30