PN-EN 13783:2003 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromieniania żywności z zastosowaniem bezpośredniej epifluorescencyjnej techniki filtracyjnej, połączone ze zliczaniem drobnoustrojów tlenowych na płytkach (DEFT/APC) -- Metoda skriningowa

Zakres

Opisano mikrobiologiczną skriningową metodę wykrywania napromieniania ziół i przypraw z zastosowaniem bezpośredniej epifluorescencyjnej techniki filtracyjnej łącznie ze zliczaniem drobnoustrojów tlenowych na płytkach, opartą na porównaniu zliczeń uzyskanych metodą APC ze zliczeniami uzyskanymi metodą DEFT

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13783:2003 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromieniania żywności z zastosowaniem bezpośredniej epifluorescencyjnej techniki filtracyjnej, połączone ze zliczaniem drobnoustrojów tlenowych na płytkach (DEFT/APC) -- Metoda skriningowa
Data publikacji 30-04-2003
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 13783:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13783:2002 - wersja angielska
ICS 67.050