PN-EN 13755:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13755:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym

Zakres

Opisano metodę oznaczania nasiąkliwości kamienia naturalnego przez zanurzenie w wodzie przy ciśnieniu atmosferycznym. Podano aparaturę, sposób przygotowania próbek do badania, sposób wykonania badania i przedstawiania wyników oraz sprawozdanie z badania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13755:2002/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13755:2002 - wersja polska
Tytuł Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
Data publikacji 12-11-2002
Data wycofania 31-10-2008
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13755:2001 [IDT]
Zastępuje PN-B-04101:1985 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13755:2008 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13755:2002/AC:2004P