PN-EN 13708:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej cukier krystaliczny metodą spektroskopii ESR

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę wykrywania żywności zawierającej cukry krystaliczne, która została poddana działaniu promieniowania jonizującego, poprzez analizę widma elektronowego rezonansu spinowego (ESR), zwanego również widmem elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) żywności, patrz [1] do [7].
Pomyślnie przeprowadzono badania międzylaboratoryjne na suszonych figach, suszonych mango, suszonych papajach i rodzynkach, patrz [1] do [3].

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13708:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej cukier krystaliczny metodą spektroskopii ESR
Data publikacji 25-08-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 13708:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13708:2003 - wersja polska
ICS 67.050