PN-EN 1364-1:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany

Zakres

W niniejszej części normy EN 1364 podano metodę ustalania odporności ogniowej ścian nienośnych.
Normę należy stosować wraz z EN 1363-1.
Norma ma zastosowanie w przypadku ścian działowych (ścian nienośnych) z przeszkleniem lub bez przeszklenia, ścian nienośnych zbudowanych prawie w całości ze szkła (przeszklone ściany nienośne) i innych nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych ścian nienośnych z przeszkleniem lub bez przeszklenia.
Odporność ogniowa zewnętrznych ścian nienośnych może być wyznaczona dla wewnętrznych i zewnętrznych warunków oddziaływania. W tym ostatnim przypadku stosowana jest zewnętrzna krzywa nagrzewania podana w EN 1363-2.
Norma nie ma zastosowania do:
a) ścian osłonowych kurtynowych (ściany nienośne zewnętrzne zawieszone przed czołem płyty stropowej), chyba, że jest wprost przewidziana w normie EN 1364-3 lub EN 1364-4, które powinny zawierać szczegóły stosowanej metodologii,
b) ścian nienośnych zawierających zespoły drzwiowe, które należy badać według EN 1634-1.
W Załączniku A podano szczególne wymagania dotyczące badania przeszkleń.
W Załączniku B podano szczególne wymagania dotyczące badania zewnętrznych i wewnętrznych ścian nienośnych projektowanych jako wypełnienie pomiędzy dwoma pionowymi elementami konstrukcyjnymi o niezależnie ustalonej odporności ogniowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1364-1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1364-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1364-1:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.10