PN-EN 13624:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub - w przypadku produktów gotowych do użytku - wodą. Produkty mogą być badane tylko w stężeniu 80 % lub w niższym (97 % w metodzie zmodyfikowanej dla przypadków szczególnych), ponieważ pewne rozcieńczenie jest zawsze powodowane przez dodanie organizmów testowych i substancji obciążającej.
Niniejszy dokument stosuje się do produktów używanych w obszarze medycznym do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, higienicznego mycia rąk, chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, chirurgicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie oraz dezynfekcji powierzchni przez przecieranie, spryskiwanie, zalewanie lub innymi sposobami.
Niniejszy dokument stosuje się w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja lub antyseptyka jest wskazana ze względów medycznych. Takie sytuacje występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład:
─ w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych;
─ w przychodniach szkolnych, żłobkach, przedszkolach i domach opieki;
oraz mogą występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjentów.
UWAGA 1 Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania preparatów przeznaczonych do obrotu lub substancji czynnych w warunkach ich używania.
UWAGA 2 Metoda ta odpowiada badaniu fazy 2, etap 1.
W EN 14885 szczegółowo przedstawiono powiązania różnych badań z innymi oraz z „zaleceniami stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13624:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
Data publikacji 21-04-2022
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 13624:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13624:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 13624:2013-12 - wersja polska
ICS 11.080.20