PN-EN 13494:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie przyczepności warstwy klejącej i warstwy podkładowej do materiału do izolacji cieplnej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono aparaturę badawczą, materiały i procedury określania przyczepności warstwy klejącej, zbrojonej warstwy podkładowej lub systemu tynkowania do wyrobu do izolacji cieplnej, stosowanych jako komponenty zewnętrznych systemów zespolonej izolacji cieplnej (ETICS).
Metoda badania opisana w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania do klejów piankowych PU. Badanie takich wyrobów, patrz EN 17101.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13494:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie przyczepności warstwy klejącej i warstwy podkładowej do materiału do izolacji cieplnej
Data publikacji 15-01-2020
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13494:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13494:2003 - wersja polska
ICS 91.100.60