PN-EN 13481-4:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13481-4:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 4: Systemy przytwierdzeń do podkładów stalowych

Zakres

Podano wymagania eksploatacyjne dotyczące systemów przytwierdzeń szyn do podkładów stalowych w torach na podsypce, stosowanych na liniach głównych o promieniach krzywizny większych niż 150 m i poddawanych maksymalnemu projektowemu naciskowi osi 260 kN, jak również na liniach lekkiego transportu szynowego o promieniach krzywizny większych niż 80 m i poddawanych maksymalnemu projektowemu naciskowi osi 130 kN. Podano zastosowanie tych wymagań do systemów przytwierdzeń bezpośrednich i do systemów z podkładką. Wymagania te dotyczą: odporności szyny na przemieszczenie podłużne, oporu na skręcenie, efektu obciążeń powtarzalnych i wystawienia na działanie trudnych warunków środowiska, rezystancji elektrycznej, wymiarów, wpływu tolerancji systemu przytwierdzenia na szerokość toru, siły docisku

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13481-4:2004/AC:2005E
View FilePN-EN 13481-4:2004/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13481-4:2004 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 4: Systemy przytwierdzeń do podkładów stalowych
Data publikacji 23-12-2004
Data wycofania 08-08-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13481-4:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13481-4:2003 - wersja angielska
ICS 45.080
Zastąpiona przez PN-EN 13481-4:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13481-4:2004/AC:2005E, PN-EN 13481-4:2004/A1:2006E, PN-EN 13481-4:2004/A1:2007P, PN-EN 13481-4:2004/AC:2007P