PN-EN 13401:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7937:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens -- Metoda płytkowa

Zakres

Przedstawiono płykową metodę oznaczania liczby drobnoustrojów Clostridium perfringens w produktach spożywczych lub paszach. Podano zasadę metody, rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i przyrządy, sposób pobierania i przygotowania próbek, wykonania badania oraz obliczania i przedstawiania wyników oraz sporządzania sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13401:2000 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens -- Metoda płytkowa
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN 13401:1999 [IDT], ISO 7937:1997 [MOD]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7937:2005 - wersja angielska