PN-EN 13353:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Płyty z drewna litego (SWP) -- Wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące paneli z litego drewna, zgodnie z definicją w EN 12775, o maksymalnej grubości 80 mm do stosowania w warunkach suchych, wilgotnych i zewnętrznych, jak określono w klasach usług 1, 2 i 3 normy EN 1995-1-1.
Podano również dodatkowe informacje o dodatkowych właściwościach dla niektórych zastosowań w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13353:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Płyty z drewna litego (SWP) -- Wymagania
Data publikacji 14-12-2022
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 13353:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13353+A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 13353+A1:2011 - wersja niemiecka
ICS 79.060.99