PN-EN 13341+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku -- Wykonane metodą wydmuchiwania lub formowania rotacyjnego polietylenu i polimeryzacji anionowej poliamidu 6 -- Wymagania i metody badań

Zakres

Zmodyfikowano: Rozdział 1,2,4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, Rozdział 5, 5.1, 5.2, Rozdział 6, Załącznik A, A.1.3, A.1.5, A.2.3, A.2.5, A.3.1, A.3.4, Załącznik B, B.7, Załącznik ZA, ZA.1, ZA.2, ZA.3, Bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13341+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku -- Wykonane metodą wydmuchiwania lub formowania rotacyjnego polietylenu i polimeryzacji anionowej poliamidu 6 -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13341:2005+A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13341:2005 - wersja angielska
ICS 23.020.10