PN-EN 13331-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Obudowy ścian wykopów -- Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań

Zakres

Podano metody obliczeń i badań służące do oceny zgodności systemów obudów ścian wykopów z wymaganiami wg PN-EN 13331-1. Określono układ konstrukcyjny, będący przedmiotem oceny układ obciążeń do rozpatrzenia i wybór badań lub obliczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13331-2:2005 - wersja polska
Tytuł Obudowy ścian wykopów -- Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań
Data publikacji 26-09-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 13331-2:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13331-2:2003 - wersja angielska
ICS 93.020