PN-EN 13245-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Tworzywa sztuczne -- Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie -- Część 2: Profile PVC-U i PVC-UE na ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykończenia sufitów

Zakres

Określono wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa stosowania w budownictwie profili z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych na ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykończenia sufitów. Określono również metody oceny zgodności wyrobów z wymaganiami, włączając w to wymagania dotyczące znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13245-2:2009/AC:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13245-2:2009 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie -- Część 2: Profile PVC-U i PVC-UE na ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykończenia sufitów
Data publikacji 28-12-2009
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13245-2:2008 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13245-2:2008 - wersja angielska
ICS 83.140.99
Elementy dodatkowe PN-EN 13245-2:2009/AC:2010P