PN-EN 13224:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13224+A1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy stropowe

Zakres

Określono wymagania, podstawowe kryteria dotyczące właściwości użytkowych i ocenę zgodności prefabrykowanych elementów żebrowych wykonanych z betonu zwykłego zbrojonego lub sprężonego, stosowanych w stropach lub w dachach. Elementy składają się z płyty górnej i jednego lub więcej (zwykle dwóch) żeber, zawierających główne zbrojenie podłużne; może również być stosowana płyta dolna i żebra poprzeczne. Kilka przykładów elementów prefabrykowanych podano w załączniku informacyjnym A. Podano terminologię, kryteria dotyczące właściwości użytkowych, tolerancje, istotne właściwości fizyczne, metody badań oraz zagadnienia związane z transportem i montażem

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13224:2006 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy stropowe
Data publikacji 13-04-2006
Data wycofania 20-09-2007
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13224:2004 [IDT], EN 13224:2004/AC:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13224:2005 - wersja angielska, PN-EN 13224:2005/AC1:2005 - wersja angielska, PN-B-19502:1996/Az1:2001 - wersja polska, PN-B-19502:1996 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13224+A1:2007 - wersja angielska, PN-EN 13224+A1:2007 - wersja niemiecka