PN-B-19502:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13224:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Płyty żebrowe

Zakres

Określono wymagania dla płyt żebrowych w zakresie odchyłek wymiarowych i dopuszczalnych uszkodzeń. Podano programy badań w podziale na badania pełne, kwalifikacyjne na znak bezpieczeństwa, badania kontrole i badania niepełne. Podano zasady wyboru metody kontroli odbiorczej, skład i liczność partii oraz określono metody badań i ocenę partii wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19502:1996 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Płyty żebrowe
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 28-02-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13224:2006 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19502:1996/Az1:2001P