PN-EN 13210:2006 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Artykuły dla dzieci -- Szelki, lejce i podobne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Określono minimalne wymagania bezpieczeństwa i metody badań szelek wyposażonych w paski do mocowania i ubiorów nakładanych na ciało, służących do przytrzymywania dzieci w wieku do 4 lat. Wyroby te stosuje się łącznie z innymi artykułami użytkowanymi przez dzieci i służącymi do opieki nad nimi, wyposażonymi w określone miejsca do mocowania. Wyroby te mogą być wyposażone w odłączane lejce używane gdy dziecko chodzi. Wyroby te mogą posiadać kieszenie do przechowywania przedmiotów umieszczone np. na plecach lub w talii. Określono minimalne wymagania bezpieczeństwa i metody badań systemów mocowania zaprojektowanych do dopasowywania dookoła nadgarstka dziecka podczas chodzenia. Nie uwzględniono systemów mocowania połączonych na stałe z innymi artykułami użytkowanymi przez dzieci i służącymi do opieki nad nimi, systemów mocowania przeznaczonych dla dzieci specjalnej troski oraz systemów mocowania używanych w pojazdach z napędem spalinowym i elektrycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13210:2006 - wersja polska
Tytuł Artykuły dla dzieci -- Szelki, lejce i podobne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 30-06-2006
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 13210:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13210:2005 - wersja angielska
ICS 97.190