PN-EN 13203-6:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 6: Ocena zużycia energii adsorpcyjnych i absorpcyjnych pomp ciepła

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń gazowych produkujących gorącą wodę do użytku domowego. Dotyczy on sorpcyjnych pomp ciepła podłączonych do lub zawierających zbiornik gorącej wody do użytku domowego. Dotyczy to urządzeń sprzedawanych jako pojedyncza jednostka lub jako pakiet w pełni określony przez producenta, gdzie:
- obciążenie cieplne nie przekracza 400 kW;
- pojemność zbiornika gorącej wody (jeśli istnieje) nie przekracza 2 000 l.
W przypadku sorpcyjnych pomp ciepła opalanych gazem, ze zbiornikiem lub bez, z produkcją gorącej wody zintegrowaną lub dołączaną, całość jest sprzedawana jako pojedyncza jednostka.
W EN 13203-1:2015 określono jakościowo i ilościowo charakterystyki dostarczania gorącej wody do użytku domowego do różnych zastosowań. Podano również system przedstawiania informacji dla użytkownika. W niniejszym dokumencie określono metodę oceny charakterystyki energetycznej urządzeń. Określono liczbę dziennych profili obciążenia dla każdego domowego wykorzystywania gorącej wody, kuchni, prysznica, wanny i ich kombinacji, wraz z odpowiednimi procedurami badawczymi, umożliwiając porównanie charakterystyk energetycznych różnych urządzeń opalanych gazem i dopasowanie ich do potrzeb użytkownika. W przypadku kombinacji innych technologii z sorpcyjnymi pompami ciepła opalanymi gazem do produkcji gorącej wody do użytku domowego, stosuje się poszczególne części EN 13203.
Poziome gruntowe źródła ciepła nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13203-6:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 6: Ocena zużycia energii adsorpcyjnych i absorpcyjnych pomp ciepła
Data publikacji 13-01-2023
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13203-6:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13203-6:2018-11 - wersja angielska
ICS 91.140.65