PN-EN 13084-9:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kominy wolnostojące -- Część 9: Zarządzanie w cyklu życia -- Monitorowanie, przeglądy, utrzymanie, naprawy i dokumentowanie; Wymagane działania

Zakres

Niniejszy dokument określa ogólne wymagania i podstawowe kryteria dotyczące zarządzania w cyklu życia wszystkich rodzajów kominów wolnostojących, w tym monitorowania, przeglądu, utrzymania, naprawy, dokumentowania oraz niezbędnych działań i procedur. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich trzonów kominowych, kominów pojedynczych, w formie wież, masztów oraz wykładzin objętych normą wieloczęściową EN 13084.
Zarządzanie w cyklu życia kominów wolnostojących znajdujących się w konkretnych warunkach eksploatacyjnych i przy pozostałych oddziaływaniach, uwzględnia pierwotny projekt konstrukcji i eksploatacji w celu zweryfikowania czy nośność, stateczność i bezpieczeństwo użytkowania, są na tym samym poziomie jak założono w projekcie i/lub czy zostały one zaadoptowane do zmian w wymaganiach eksploatacyjnych konstrukcji i/lub jej otoczenia.
UWAGA W innych częściach normy wieloczęściowej EN 13084 zostaną podane zasady dla wyrobów zgodnych z EN 1443 (i odpowiednimi normami wyrobów), które mogą być stosowane w kominach wolnostojących.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13084-9:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Kominy wolnostojące -- Część 9: Zarządzanie w cyklu życia -- Monitorowanie, przeglądy, utrzymanie, naprawy i dokumentowanie; Wymagane działania
Data publikacji 03-04-2023
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 13084-9:2022 [IDT]
ICS 91.060.40