PN-EN 1504-5:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i kryteria zgodności dotyczące identyfikacji, wykonania (łącznie z aspektami trwałości) i bezpieczeństwa stosowania wyrobów iniekcyjnych do napraw i ochrony konstrukcji betonowych, stosowanych do: - wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie, które ma przenosić siły (kategoria F, patrz 3.1); - plastycznego wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria D, patrz 3.1); - samodopasowujacego się pęczniejącego wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria S, patrz 3.1). Wymagania dotyczące wykonania, zawarte w niniejszej części dokumentu, mogą nie być odpowiednie do wysoko specjalistycznych zastosowań w skrajnych warunkach środowiskowych, np. do zastosowań kriogenicznych. Mogą też nie obejmować specjalnych warunków takich jak przypadkowe uderzenie, np. od ruchu drogowego czy lodu, lub obciążenie wywołane trzęsieniem ziemi, dla których stosuje się szczególne wymagania dotyczące wykonania. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje: - obróbki polegającej na poszerzaniu rys i ich wypełnianiu elastomerowym związkiem uszczelniającym; - zewnętrznego wypełniania otworów, co oznacza układanie wyrobu na zewnątrz konstrukcji (na ogół w gruncie otaczającym fundament lub na styku pomiędzy konstrukcją a gruntem); Wymagania takie znajdują się w EN 12715 [2] w informacjach dotyczących kontaktowego wstrzykiwania zaprawy; - wstępnych prac iniekcyjnych, jeśli są konieczne, do tymczasowego zatrzymania przepływu wody podczas wykonywania iniekcji wodoszczelnej

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1504-5:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu
Data publikacji 11-09-2013
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 1504-5:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1504-5:2006 - wersja polska
ICS 91.080.40